KATARZYNA GROMADZKA

kierownik produkcji, koordynatorka projektu Polish Quality